مرد سال

عجب!

بازهم یکی از دنیا رفت و تازه داریم قدرشو می دونیم.
درسته که ماهی اینبار تازه نیست ولی شکی نیست که هنوز ماهیِ.

و رسالت من این خواهد بود
تا دو استکان چای داغ را
از میان دویست جنگ خونین
به سلامت بگذرانم
تا در شبی بارانی
آن ها را
با خدای خویش
چشم در چشم هم نوش کنیم (حسین پناهی)

/ 0 نظر / 22 بازدید